Algemene voorwaarden webshop van Caroline Cosmetics 

1 Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Caroline Cosmetics aan gaat met betrekking tot koop en levering van producten via onze webshop.

Caroline Cosmetics  behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

2 Overeenkomsten / aanbiedingen

Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, alle prijzen staan voor één artikel, tenzij anders aangegeven

Alle aanbiedingen van Caroline Cosmetics  gelden zolang de voorraad strekt.

Er worden geen tegoedbonnen gegeven voor aanbiedingen die uitverkocht zijn, het teveel betaalde bedrag word teruggestort of er wordt in overleg een ander product gekozen met verrekening van het bedrag, er is geen recht van levering als tijdens de bestelling onze leverancier het product niet meer levert.

Indien de aanbieding 10+1 van toepassing is dan geldt dat alleen voor hetzelfde item (zelfde artikel c.q. kleurnummer etc.)

Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, de klant dient er rekening mee te houden dat de getoonde kleur op de foto enigszins kan afwijken van de werkelijke kleur.

Het plaatsen van een verkeerde foto bij het bijbehorende product betekent niet dat het verkeerde product zal worden geleverd of dat het verkrijgbaar is tegen de prijs van het product waar de foto was geplaatst.

 

 

3 Betalingen

Betaling dient te geschieden per bank of Ideal zoals aangeboden in de betaaloplossing welke zijn opgenomen in de webshop.

Wanneer een bestelling wordt geannuleerd worden er administratie kosten in rekening gebracht.

4 Verzendkosten / Portovije zendingen

 Wij verzenden via verschillende vervoerders, veelal GLS.

Op uw verzoek kunnen wij ook tegen meerkosten via Postnl verzenden

Wij verzenden zakelijke bestellingen via de Webshop boven € 75,-- excl. BTW portovrij binnen Nederland / € 150 euro buiten Nederland

Wij verzenden consumenten bestellingen via de Webshop boven € 50,-- excl. BTW portovrij binnen Nederland / € 150 euro buiten Nederland

Overige bestellingen (Mail, Telefoon etc) verzenden wij portovrij boven € 150,-- excl BTW

De verzendkosten bedragen voor zendingen binnen Nederland : € 6,95 excl.Btw
De verzendkosten bedragen voor zendingen binnen België € 9,95 excl. Btw

 

5 Levertijden

 Wij streven naar een zo kort mogelijke levertijd, bestelopdrachten worden door de regel binnen 1 á 5 werkdagen geleverd, na afwikkeling van de betaling, dit is ook afhankelijk van de postbezorging in uw woonplaats, mits alles op voorraad is, wij kunnen echter geen aansprakelijk voor te late levering aanvaarden.

Bij levering naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6 Ruilen / retourneren

Indien het product bij aflevering niet aan de overeenkomst voldoet dient u Caroline Cosmetics , binnen 7 werkdagen hiervan op de hoogte te stellen.

Wegens hygiëne kunnen producten en apparatuur niet retour genomen worden, beschadigde zendingen moeten nog dezelfde dag gemeld worden.

Indien een product wordt geretourneerd aan Caroline Cosmetics , zijn de verzendkosten voor rekening van de koper.

Geef uw retourzending af bij een PostNL punt en bewaar uw verzendbewijs!

 

De producten wordt retour genomen mits: 

•    Het ruilen plaats vindt binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling.

•    De producten nog in onbeschadigde, ongebruikte en wederverkoopbare  staat zijn en in de originele verpakking terug gestuurd  worden.

•    Het risico van het retourneren ( verzenden) ligt geheel bij de klant.

 

Retour goederen sturen naar: Caroline Cosmetics

                                               Kettingbrugweg 6

                                               7552 CW Hengelo

                                               Nederland

 

7. Aansprakelijkheid 


Caroline Cosmetics  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en vervoers- of communicatiemiddelen, overstroming, brand of oorlog. Wij moeten noch de onvoorzienbaarheid noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheid, noch de onmogelijkheid van uitvoering van het contract aantonen. Indien een van de bovenvermelde omstandigheden de uitvoering van de bestelling verhindert, dan behouden wij ons het recht om de verkoop zonder verdere verbintenis te verbreken. 
Caroline Cosmetics  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, exploitatieverlies, winstderving, schade of kosten als gevolg van de aankoop van een op de site aangeboden product. 
Caroline Cosmetics  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerd gebruik van een op de site aangeboden product.
De producten veelal gebaseerd op natuurlijke samenstellingen kunnen in kleur en samenstelling afwijken van eerdere leveringen/producten.

Op de site kunnen hyperlinks verwijzen naar andere sites dan de site van Caroline Cosmetics . Caroline Cosmetics  wijst elke aansprakelijkheid af indien de inhoud van deze sites een inbreuk zouden betekenen op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

8. Privacy 


De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking en verzending van uw bestellingen, het opmaken van de facturen en de garantiecontracten. Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door u te registreren op de site, verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. Het doorgeven van verkeerde gegevens is in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden op de site. 
U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken en te verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Caroline Cosmetics  om na te gaan over welke gegevens Caroline Cosmetics  beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen. 
U zult promotionele e-mails ontvangen in verband met nieuwigheden, voorraadopruimingen, exclusiviteiten, acties etc. 
U kunt vragen om deze e-mails niet meer te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@carolinecosmetics.com 
Caroline Cosmetics  is de enige bezitter van uw gegevens. Alleen Caroline Cosmetics  kan u informatie toesturen in het kader van specifieke en incidentele promotieacties. 

8 Overmacht

 

In geval van overmacht van bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc. is Caroline Cosmetics  niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Caroline Cosmetics  is gevestigd te Hengelo, Kettingbrugweg 6,7552 CW Hengelo,Tel: +31 74 2501950

Caroline Cosmetics  is geregistreerd bij KvK te Enschede nr. 77583299  BTW NL003212652B62